RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is het hoogste beslissingsorgaan van onze vereniging en draagt de eindverantwoordelijkheid van de club. De raad van bestuur staat in voor het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van de strategische doelstellingen van de club en voor het financiële beleid van de club.

 

CEL SENIOREN   CEL JEUGD   CEL FUN

De cel senioren is verantwoordelijk voor het organiseren, uitvoeren en opvolgen van de dagelijkse gang van zaken binnen de seniorenwerking.

Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van het jeugdbeleid en voor het dagelijks bestuur van de jeugdwerking. Het bouwt een werkingskader uit welke toelaat aan de sportieve cel jeugd om hun taken uit te kunnen voeren.

Naast sportief plezier krijgt ook het sociale aspect binnen onze vereniging de aandacht die het verdient. De cel fun ondersteund de club met alle extra sportieve activiteiten van de club door vele leuke en gezellige evenementen te organiseren zoals de kick-off, eetfestijnen, paastornooi, …

   
SPORTIEVE CEL SENIOREN SPORTIEVE CEL JEUGD

De sportieve cel senioren stippelt het sportief beleid uit voor de senioren ploegen en volgt deze strategische en operationele sportieve doelstellingen op.

De sportieve cel jeugd stippelt het sportief beleid uit voor de jeugd. Aan het hooft van de sportieve cel jeugd staat onze TVJO (Technische Verantwoordelijke Jeugd Opleiding) die wordt bijgestaan door de jeugdcoördinatoren (JC) die zich richten tot een specifieke doelgroep (Dribbelclub, OB, MB, BB, Keepers).