Onze missie is onze bestaansreden, het fundament van onze club. Alles wat we uitvoeren of beslissen moet bijdragen tot het vervullen van deze missie.

  De meest professionele en aangenaamste club uit de brede regio worden waar in de eerste plaats spelers uit de eigen gemeente of buurgemeenten ongeacht hun niveau een voetbalopleiding krijgen met als uiteindelijke doel zoveel mogelijk spelers in de seniorenploegen te krijgen waarbij de voetbal- en clubbeleving een centrale rol spelen.   

 

Deze voetbalclub is ontstaan na een fusie van 2 lokale voetbalclubs. Er werden bruggen gebouwd, er werd intens samengewerkt en zo kwamen deze visie en de missie tot stand.
We wensen steeds te zorgen voor een aangename mien oog te hebben voor zowel het sportieve als het extra sportieve luik binnen dit hele voetbalverhaal.  

Kwaliteit gaan we borgen op allerlei niveaus: trainers, spelers, communicatie, organisatie,… 

Respect is een waarde waar we veel belang aanhechten.  Respect uit zich in verschillende vormen: op tijd komen, afspraken naleven, fairplay op en naast het veld, respect voor het materiaal, respect voor en naar elkaar toe,… 

Samen gaan we voor engagement. Dit hoort bij de familiale club die we wensen te zijn.  Samen spelen op het veld, samen helpen op een event, samen positief supporten aan de zijlijn, …  samenhorigheid in al zijn facetten. 

Fun beleven en plezier maken zijn noodzakelijk bij het uitvoeren van een hobby en zijn dus prioriteit op en naast het veld.

Fenixx Beighum is DE club waar deze visie in praktijk omgezet zal worden.