Als club definieerden we een aantal waarden die we uitermaate belangrijk vinden. We verwachten van al onze leden dat zij actief deze waarden uitdragen.

 

Kwaliteit

In alles wat we doen streven we kwaliteit na: in onze opleiding, communicatie, organisatie, …  
 

Plezier

Plezier maken is van belang, zowel op als naast het voetbalveld  
 

Respect

We hebben respect voor elkaar, voor de tegenstander, voor de supporters, voor het materiaal en de infrastructuur  
 

Engagement

In een club is het engagement van velen nodig: trainers, bestuur, spelers, ouders, afgevaardigden en vele vrijwilligers  
 

Samenhorigheid

Wat we doen, doen we samen. Ouders en kinderen, senioren en jeugd, supporters en spelers: we gaan voor elkaar door het vuur